An Toàn & Chất Lượng & Môi Trường - HQHP Clean Energy (Group) Co., Ltd.
An toàn & Chất lượng & Môi trường

An toàn & Chất lượng & Môi trường

Sự an toàn

trong-con-cat-icon1

1. Đào tạo
Đào tạo tại chỗ - Công ty chúng tôi tiến hành giáo dục và đào tạo về an toàn tại nơi làm việc cho tất cả nhân viên, đào tạo tất cả các tình huống nguy hiểm và các yếu tố nguy hiểm có thể gặp phải trong sản xuất và làm việc, đồng thời đào tạo kiến ​​thức an toàn và diễn tập thực hành cho nhân viên.Ngoài ra còn có mục tiêu đào tạo chuyên nghiệp cho các vị trí liên quan đến sản xuất.Tất cả nhân viên phải vượt qua bài kiểm tra kiến ​​thức an toàn nghiêm ngặt sau khi đào tạo.Nếu họ không vượt qua bài kiểm tra, họ không thể vượt qua đánh giá thử việc.

Đào tạo kiến ​​thức an toàn thường xuyên - Công ty chúng tôi tiến hành đào tạo kiến ​​thức sản xuất an toàn cho tất cả nhân viên hàng tháng, liên quan đến tất cả các khía cạnh của sản xuất, đồng thời thỉnh thoảng mời các chuyên gia tư vấn trong ngành trả lời các câu hỏi chuyên môn.

Theo "Biện pháp quản lý cuộc họp buổi sáng của hội thảo", xưởng sản xuất tổ chức cuộc họp buổi sáng của xưởng vào mỗi ngày làm việc để công khai và thực hiện nhận thức về an toàn, nhằm đạt được mục đích tổng kết kinh nghiệm, làm rõ nhiệm vụ, trau dồi phẩm chất của nhân viên, đảm bảo sản xuất an toàn và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Vào tháng 6 hàng năm, hàng loạt các hoạt động như huấn luyện quản lý an toàn, thi tìm hiểu kiến ​​thức được tổ chức gắn với chủ đề Tháng An toàn Quốc gia và ban lãnh đạo công ty nhằm nâng cao ý thức chất lượng và an toàn của CBNV.

2. Hệ thống
Công ty xây dựng các mục tiêu quản lý sản xuất an toàn hàng năm, thiết lập và nâng cao trách nhiệm sản xuất an toàn, ký "Thư trách nhiệm sản xuất an toàn" giữa các phòng ban và phân xưởng, phân xưởng và tổ, đội, thành viên tổ, thực hiện trách nhiệm chính về an toàn.
Khu vực xưởng được phân chia trách nhiệm, từng tổ trưởng chịu trách nhiệm về an toàn sản phẩm trong khu vực mình phụ trách, thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất an toàn cho giám sát bộ phận.
Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra an toàn lớn để phát hiện các điều kiện không an toàn, thông qua điều tra các nguy cơ tiềm ẩn và chấn chỉnh trong thời hạn để đảm bảo người lao động có một môi trường làm việc an toàn.
Tổ chức cho người lao động làm các vị trí công việc độc hại, độc hại đi khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm để bám sát tình trạng thể chất.

3. Đồ bảo hộ lao động
Theo các công việc khác nhau, trang bị quần áo bảo hộ lao động và thiết bị bảo hộ an toàn chưa sử dụng và lập hồ sơ về đồ bảo hộ lao động để đảm bảo rằng đồ bảo hộ lao động đã được thực hiện trong đầu

4.Houpu có thể áp dụng khéo léo các công cụ phân tích rủi ro như HAZOP/LOPA/FMEA.

Chất lượng

trong-con-cat-icon1

1. Tóm tắt
Kể từ khi thành lập công ty, việc thiết lập một hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng hoàn hảo và trong các hoạt động sản xuất và quản lý liên tục thúc đẩy và cải tiến, là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp, hoạt động của công ty tiếp tục phát huy các mục tiêu dự kiến.

2. Bảo lãnh tổ chức
Công ty chúng tôi có một tổ chức quản lý chất lượng toàn thời gian, cụ thể là Phòng Quản lý QHSE, đảm nhận công việc quản lý hệ thống QHSE, quản lý HSE, kiểm tra chất lượng, quản lý chất lượng, v.v. Có hơn 30 nhân viên, bao gồm cả nhân viên kiểm tra không phá hủy , nhân viên kiểm tra không phá hủy và nhân viên dữ liệu, chịu trách nhiệm thiết lập, cải tiến và thúc đẩy hệ thống quản lý chất lượng của công ty, lập kế hoạch hoạt động chất lượng, chuẩn bị kế hoạch chất lượng, xử lý vấn đề chất lượng, kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm, thông tin sản phẩm, v.v., tổ chức và điều phối các công việc khác nhau.Phòng triển khai kế hoạch chất lượng và thực hiện mục tiêu, chính sách chất lượng của công ty.

Công ty chúng tôi rất coi trọng việc quản lý chất lượng.Giám đốc an toàn và chất lượng trực tiếp điều hành phòng quản lý QHSE và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tịch.Công ty đã tạo ra một bầu không khí toàn diện, chất lượng cao, tập trung vào sự hài lòng của khách hàng trong công ty từ trên xuống dưới.và liên tục tổ chức đào tạo nhân viên, từng bước nâng cao trình độ tay nghề của nhân viên, hoàn thành công việc chất lượng cao với nhân viên chất lượng cao, đảm bảo sản phẩm chất lượng cao với công việc chất lượng cao, đảm bảo an toàn vận hành sản phẩm với sản phẩm chất lượng cao, và cuối cùng giành được sự hài lòng của khách hàng.

3. Kiểm soát quy trình

Giải pháp kỹ thuật kiểm soát chất lượng
Để đảm bảo thiết bị đáp ứng yêu cầu thiết kế kỹ thuật, công ty tăng cường công tác truyền thông nội bộ và bên ngoài trước khi đấu thầu tìm hiểu đầy đủ nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp kỹ thuật phù hợp, chính xác nhất.

Kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất
Các sản phẩm của chúng tôi được xây dựng kế hoạch chất lượng trước thời hạn, theo kế hoạch trong quá trình mua sắm, sản xuất, nhà máy thiết lập các điểm kiểm soát chất lượng để kiểm soát chất lượng sản phẩm, để đảm bảo rằng từ nguyên liệu thô đến thành phẩm trong nhà máy mọi liên kết kiểm soát chất lượng, đảm bảo các yếu tố kiểm tra, thử nghiệm để kiểm soát và vận hành hiệu quả, đảm bảo sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng.

Kiểm soát chất lượng mua hàng

Kiểm soát chất lượng mua hàng

trong-con-cat-icon1

Công ty chúng tôi đã thiết lập "Hệ thống quản lý phát triển nhà cung cấp" để điều chỉnh quyền truy cập của các nhà cung cấp.Các nhà cung cấp mới phải trải qua quá trình kiểm tra năng lực và tiến hành kiểm tra tại chỗ các nhà cung cấp theo kế hoạch.Các sản phẩm được cung cấp chỉ có thể trở thành nhà cung cấp đủ điều kiện sau khi sản xuất thử nghiệm.Các nhà cung cấp và thiết lập "Hệ thống quản lý nguồn cung đủ tiêu chuẩn" để thực hiện quản lý năng động các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn, tổ chức đánh giá chất lượng và kỹ thuật của các nhà cung cấp sáu tháng một lần, thực hiện kiểm soát quản lý theo đánh giá cấp và loại bỏ các nhà cung cấp có chất lượng và khả năng giao hàng kém.

Xây dựng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào sản phẩm theo yêu cầu, và các kiểm tra viên toàn thời gian sẽ tiến hành kiểm tra lại đầu vào đối với các bộ phận đã mua và các bộ phận thuê ngoài theo kế hoạch kiểm tra, thông số kỹ thuật kiểm tra và tiêu chuẩn, đồng thời xác định các sản phẩm không phù hợp và lưu trữ chúng trong sự cô lập , đồng thời thông báo kịp thời cho nhân viên thu mua để xử lý nhằm đảm bảo sử dụng các vật liệu và bộ phận đủ tiêu chuẩn, chất lượng cao.

Kiểm soát chất lượng mua hàng2
Kiểm soát chất lượng sản xuất

Kiểm soát chất lượng sản xuất

trong-con-cat-icon1

Quy trình chấp nhận sản phẩm nghiêm ngặt, chất lượng xử lý của từng bộ phận, bộ phận và lắp ráp cũng như các quy trình trung gian khác và bán thành phẩm của từng quy trình phải được kiểm tra toàn thời gian để được chấp nhận sau khi vượt qua quá trình tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau của bộ phận sản xuất.1. Từ liên kết sản xuất nguồn tiến hành kiểm tra số liệu khi nhận nguyên liệu và ghép vào phiếu theo dõi quy trình.2. Có kiểm tra không phá hủy trong quá trình hàn.Thử nghiệm tia X được thực hiện trên đường hàn để ngăn các khuyết tật chảy vào quy trình tiếp theo.3. Không có sự kết nối giữa các quy trình, tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau và kiểm tra viên toàn thời gian theo dõi toàn bộ quy trình sản xuất.

Theo các yêu cầu của sản phẩm được thiết kế, bộ phận quản lý QHSE thực hiện kiểm soát kiểm tra và kiểm tra từ nguyên liệu vào nhà máy, quy trình sản xuất sản phẩm, quy trình gỡ lỗi sản phẩm và quy trình giao hàng, đồng thời có các tiêu chuẩn kiểm tra và thử nghiệm bằng văn bản như kiểm tra đầu vào sổ làm việc, kiểm tra không phá hủy và hướng dẫn công việc vận hành.Kiểm tra sản phẩm cung cấp cơ sở và việc kiểm tra được thực hiện theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các sản phẩm xuất xưởng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Kiểm soát chất lượng sản xuất
Kiểm soát chất lượng sản xuất2

Kiểm soát chất lượng kỹ thuật

trong-con-cat-icon1

Công ty đã thiết lập một hệ thống quản lý dự án hoàn chỉnh.Trong quá trình xây dựng, trung tâm dịch vụ công nghệ kỹ thuật chỉ định một người đặc biệt thực hiện kiểm tra tiếp theo từ dưới lên trên theo quy định quản lý và giám sát chất lượng dự án và chấp nhận giám sát chất lượng của các tổ chức kiểm tra thiết bị đặc biệt và đơn vị giám sát, chấp nhận giám sát của bộ phận giám sát chất lượng của chính phủ.

Bộ phận quản lý QHSE đặt kiểm soát toàn bộ quy trình từ nguyên liệu vào nhà máy, quy trình sản xuất sản phẩm, quy trình gỡ lỗi sản phẩm và quy trình thử nghiệm.Chúng tôi có các tiêu chuẩn kiểm tra và thử nghiệm như sổ làm việc kiểm tra đầu vào, kiểm tra không phá hủy và hướng dẫn công việc vận hành, cung cấp cơ sở để kiểm tra sản phẩm và thực hiện kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng trước khi giao hàng.

Công ty đã thiết lập một hệ thống quản lý dự án hoàn chỉnh.Trong quá trình thi công, Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Kỹ thuật chỉ định người chuyên trách thực hiện kiểm tra tiếp theo toàn bộ quá trình theo quy định quản lý và giám sát chất lượng dự án và chấp nhận sự giám sát chất lượng của các tổ chức kiểm định thiết bị đặc biệt và đơn vị giám sát, và giám sát của bộ phận giám sát chất lượng của chính phủ.

chứng nhận

trong-con-cat-icon1

Các sản phẩm của chúng tôi có thể đạt được các chứng chỉ tương ứng theo yêu cầu của khách hàng và hợp tác với các tổ chức kiểm tra an toàn và chứng nhận nổi tiếng quốc tế như TUV, SGS, v.v. Và họ sẽ cử các chuyên gia trong ngành đến đào tạo về phân tích và đánh giá rủi ro định tính và định lượng của sản phẩm.

Hệ thống

Hệ thống

trong-con-cat-icon1

Theo các yêu cầu của GB/T19001 "Hệ thống quản lý chất lượng", GB/T24001 "Hệ thống quản lý môi trường", GB/T45001 "Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp" và các tiêu chuẩn khác, công ty chúng tôi đã thiết lập một hệ thống quản lý tích hợp.

Sử dụng các tài liệu chương trình, sổ tay quản lý, v.v. để kiểm soát các quy trình quản lý tiếp thị, thiết kế, công nghệ, mua sắm, lập kế hoạch, kho bãi, hậu cần, nhân sự, v.v.

Thiết bị

trong-con-cat-icon1

Houpu được trang bị cơ sở hạ tầng để kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm và đã lên kế hoạch cho các khu vực thử nghiệm linh kiện, thiết bị điện áp cao, thiết bị điện áp thấp, thiết bị kiểm tra H2, v.v. trong nhà máy để mô phỏng việc sử dụng sản phẩm tại chỗ nhằm đảm bảo việc thực hiện chức năng thiết bị.Đồng thời, một phòng kiểm tra đặc biệt được thành lập để kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàn của sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Ngoài việc trang bị máy phân tích quang phổ, cân điện tử, nhiệt kế hồng ngoại, thiết bị hiệu chuẩn đặc biệt và các thiết bị đo lường khác.Đồng thời, theo các tính năng sản phẩm của Houpu, thiết bị hình ảnh thời gian thực kỹ thuật số đã được sử dụng để nhanh chóng đánh giá chất lượng hàn, nâng cao hiệu quả và độ chính xác của phát hiện, đồng thời kiểm tra 100% tất cả các mối hàn của sản phẩm, đảm bảo chất lượng của sản phẩm và cải thiện độ tin cậy và bảo mật của sản phẩm.Đồng thời, một người đặc biệt chịu trách nhiệm quản lý thiết bị đo lường, thực hiện hiệu chuẩn và xác minh đúng lịch trình, ngăn chặn việc sử dụng dụng cụ đo lường ngoài ý muốn và đảm bảo rằng thiết bị kiểm tra của sản phẩm đáp ứng yêu cầu.

thiết bị1
thiết bị2
thiết bị3
thiết bị4

Môi trường thân thiện

trong-con-cat-icon1
Công nghiệp xanh
hệ thống xanh
Công nghiệp xanh

Để đáp ứng chính sách bảo vệ môi trường quốc gia và khái niệm bảo vệ môi trường toàn cầu, Houpu đã không ngừng tham gia vào ngành năng lượng sạch trong nhiều năm, nhằm mục đích giảm lượng khí thải carbon và đạt được mức trung hòa carbon.Houpu đã tham gia vào ngành năng lượng sạch được 16 năm.Từ việc phát triển các thành phần cốt lõi đến phát triển, thiết kế, sản xuất, vận hành và bảo trì các thiết bị liên quan trong dây chuyền công nghiệp, Houpu đã bắt nguồn từ khái niệm bảo vệ môi trường trong mọi hành động.Sử dụng năng lượng hiệu quả và cải thiện môi trường sống của con người là sứ mệnh không ngừng của Houpu.Mục tiêu không ngừng của Houpu là tạo ra một hệ thống kỹ thuật để ứng dụng năng lượng sạch, hiệu quả và có hệ thống.Để đạt được sự phát triển bền vững, Houpu, vốn đã ở vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp trong nước trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên, cũng đã bắt đầu khám phá và phát triển trong lĩnh vực H2 và đã tạo ra những bước đột phá lớn về công nghệ.

hệ thống xanh

Công ty cam kết xây dựng chuỗi công nghiệp xanh, bắt đầu từ mua sắm, chú trọng đến chỉ số tuân thủ khí thải của sản phẩm và nhà cung cấp;các liên kết thiết kế và sản xuất thúc đẩy tăng cường sử dụng đất, năng lượng carbon thấp, nguyên liệu thô vô hại, tái chế chất thải, bảo vệ môi trường khí thải, sản xuất sạch và R&D;sử dụng hậu cần phát thải thấp và thân thiện với môi trường.Thúc đẩy toàn diện việc bảo tồn năng lượng và giảm phát thải.

Houpu đã tích cực thúc đẩy việc thiết lập một hệ thống sản xuất xanh.Dựa trên tiêu chuẩn "Hệ thống đánh giá doanh nghiệp xanh" T/SDIOT 019-2021 và hiện trạng của ngành, Houpu đã xây dựng "Kế hoạch thực hiện kế hoạch doanh nghiệp xanh" và "Kế hoạch hành động triển khai doanh nghiệp xanh" của Houpu.Nó được đánh giá là một đơn vị thực hiện doanh nghiệp xanh và loại kết quả đánh giá là: AAA.Đồng thời đạt chứng chỉ 5 sao cho chuỗi cung ứng xanh.Đồng thời, nhà máy xanh đã được khởi động trong năm nay và hiện đang được triển khai.

Houpu đã xây dựng kế hoạch hành động và kế hoạch thực hiện doanh nghiệp xanh:

● Vào ngày 15 tháng 5 năm 2021, Kế hoạch Hành động Doanh nghiệp Xanh đã được công bố và triển khai.

● Từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022, triển khai tổng thể công ty, thành lập nhóm lãnh đạo doanh nghiệp xanh và thúc đẩy cụ thể từng bộ phận theo kế hoạch.

● Ngày 7 tháng 10 năm 2022--ngày 1 tháng 10 năm 2023, được tối ưu hóa và điều chỉnh theo tiến độ.

● Ngày 15 tháng 5 năm 2024 hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh xanh”.

Sáng kiến ​​xanh

trong-con-cat-icon1

Quy trinh san xuat

Thông qua việc thiết lập cơ chế kiểm soát để tiết kiệm năng lượng, Houpu thúc đẩy việc bảo trì thiết bị và cơ sở vật chất đúng cách, kéo dài tuổi thọ, giữ cho môi trường sản xuất sạch sẽ, giảm bụi, giảm tiếng ồn, tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải.Thực hiện kiểm soát nguồn;tăng cường công khai văn hóa xanh, ủng hộ bảo tồn và bảo vệ môi trường.

Quy trình hậu cần

Thông qua vận chuyển tập trung (lựa chọn hợp lý các công cụ vận chuyển và giảm lượng khí thải carbon trong quá trình vận chuyển), các công ty logistics tự sở hữu hoặc có điều kiện được ưu tiên lựa chọn;cải tiến công nghệ động cơ đốt trong của phương tiện giao thông vận tải và sử dụng công nghệ năng lượng sạch;các thiết bị tiếp nhiên liệu LNG, CNG và H2 chủ yếu được đóng gói trong hộp gỗ để giảm việc sử dụng các vật liệu không thể tái tạo và không thể phân hủy.

Quy trình phát thải

Áp dụng công nghệ xanh và kiểm soát ô nhiễm để kiểm soát xả thải ô nhiễm, áp dụng công nghệ xử lý toàn diện đối với nước thải, chất thải và chất thải rắn, kết hợp với các dự án thiết bị năng lượng hydro và xem xét hiện trạng nước thải, chất thải và chất thải rắn trong doanh nghiệp, thu gom và xả nước thải, rác thải, chất thải rắn tập trung và lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp.

chăm sóc nhân văn

trong-con-cat-icon1

Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của nhân viên lên hàng đầu nếu công việc không thể được thực hiện một cách an toàn;đừng làm điều đó.

HOUPU đặt mục tiêu quản lý sản xuất an toàn hàng năm hàng năm, thiết lập và cải thiện trách nhiệm sản xuất an toàn và từng bước ký "Tuyên bố trách nhiệm sản xuất an toàn".Theo các vị trí khác nhau, quần áo làm việc và thiết bị bảo hộ an toàn là khác nhau.Tổ chức kiểm tra an toàn lao động thường xuyên, phát hiện các tình trạng mất an toàn, thông qua điều tra tìm ẩn nguy cơ, chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo người lao động có môi trường làm việc an toàn.Tổ chức cho CBCNV các vị trí độc hại, có hại đi khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm, nắm bắt kịp thời tình trạng sức khỏe của CBCNV.

Chúng tôi rất quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên, đồng thời cố gắng làm cho mọi nhân viên cảm thấy được thành công và thuộc về.

HOUPU thành lập các quỹ tương hỗ trong công ty để giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên trong gia đình khi mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, tàn tật, v.v., khuyến khích con em nhân viên học tập.Công ty sẽ chuẩn bị quà cho con em nhân viên trúng tuyển đại học trở lên.

HOUPU rất coi trọng việc bảo vệ môi trường và các trách nhiệm xã hội khác.
Tham gia tích cực vào các hoạt động phúc lợi công cộng khác nhau và quyên góp cho các tổ chức và hoạt động phúc lợi công cộng khác nhau.

Chuỗi cung ứng

trong-con-cat-icon1
bể chứa
bể chứa1

Bể chứa

lưu lượng kế
lưu lượng kế1

lưu lượng kế

máy bơm chìm2
máy bơm chìm1

máy bơm chìm

van điện từ
máy bơm chìm

Van điện từ

Chính sách QHSE

trong-con-cat-icon1

Houpu tuân thủ sứ mệnh "sử dụng năng lượng hiệu quả, cải thiện môi trường con người", ghi nhớ cam kết "tuân thủ, môi trường an toàn, phát triển bền vững", xung quanh "đổi mới, chất lượng hàng đầu, sự hài lòng của khách hàng; Chính sách quản lý tích hợp của tuân thủ và tuân thủ pháp luật, môi trường an toàn, phát triển bền vững và các biện pháp liên quan để bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng, sử dụng toàn diện các nguồn tài nguyên, an toàn sản xuất, an toàn sản phẩm, sức khỏe cộng đồng và các tác động xã hội khác được hình thành dưới dạng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng yêu cầu tuân thủ:

● Lãnh đạo cấp cao của công ty luôn coi an toàn sản xuất, bảo vệ môi trường, tiết kiệm và giảm tiêu thụ năng lượng, sử dụng toàn diện các nguồn lực là trách nhiệm cơ bản nhất và thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát khác nhau với tư duy quản lý có hệ thống.Công ty đã thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, hệ thống quản lý môi trường ISO14000, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO45001, hệ thống quản lý tiêu chuẩn hóa an toàn ba cấp, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng xanh, dịch vụ hậu mãi sản phẩm và các hệ thống quản lý khác để chuẩn hóa hoạt động tiếp thị của công ty , thiết kế, chất lượng, thu mua, sản xuất, trách nhiệm xã hội và các liên kết quản lý khác.

● Công ty nghiêm túc thực hiện các luật và quy định có liên quan của chính quyền quốc gia và địa phương ở tất cả các cấp, thông qua chính sách kiểm soát và điều tiết kinh tế vĩ mô quốc gia, quy hoạch phát triển chiến lược địa phương và mối quan tâm của công chúng về phân tích môi trường, chúng tôi xem xét triển vọng phát triển của chuỗi ngành, doanh nghiệp, sự thay đổi của môi trường bên ngoài và mối quan tâm của công chúng về sản xuất và quản lý doanh nghiệp, mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm khí thải của công tác môi trường và Xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý xác định và đánh giá các yếu tố môi trường và Hệ thống quản lý nguồn nguy hại, xác định và đánh giá các các mối nguy hiểm về môi trường và an toàn thường xuyên hàng năm và thực hiện các biện pháp tương ứng để ngăn chặn chúng, loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn.

● Công ty đã chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.Sự an toàn của thiết bị đã được xem xét đầy đủ ngay từ đầu của quá trình lựa chọn thiết bị.Đồng thời, tác động đến môi trường và an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đã được tính đến trong quá trình quản lý và chuyển đổi kỹ thuật của cơ sở hạ tầng.Dự án trong giai đoạn đầu thiết kế xem xét đầy đủ trong quá trình xây dựng dự án, quá trình thử nghiệm sản phẩm và sản phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất các yếu tố tác động môi trường, ảnh hưởng đến sự an toàn của nhân viên vận hành, đánh giá và dự đoán tác động đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và xây dựng đề án cải tiến tương ứng, chẳng hạn như xây dựng đề án ba thực hành đồng thời đánh giá việc thực hiện đồng bộ.

● Để giảm tác hại do các trường hợp khẩn cấp gây ra cho nhân viên và môi trường của công ty, đồng thời để bảo vệ an toàn cá nhân và tài sản của nhân viên công ty và những người xung quanh, công ty đã thành lập nhân viên chuyên trách chịu trách nhiệm giám sát môi trường, phòng ngừa và kiểm tra an toàn , v.v., và kiểm soát toàn diện công tác quản lý an toàn của công ty.Xác định các trường hợp khẩn cấp về an toàn sản xuất có thể do cơ sở hạ tầng gây ra và xử lý kịp thời các vấn đề về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và môi trường do cơ sở hạ tầng gây ra, đồng thời thực hiện nghiêm túc các luật và quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và môi trường có liên quan trong quá trình vận hành thiết bị cơ sở hạ tầng để đảm bảo an toàn và ổn định vận hành thiết bị cơ sở hạ tầng.

● Chúng tôi sẽ trao đổi cởi mở về các rủi ro và cải tiến EHS với tất cả các đối tác.

● Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn và phúc lợi của các nhà thầu, nhà cung cấp, đại lý vận tải và những người khác bằng cách phổ biến cho họ các khái niệm EHS tiên tiến trên cơ sở lâu dài.

● Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp, đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp liên quan đến hoạt động và sản phẩm.

● Chúng tôi cam kết duy trì các nguyên tắc bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình: bảo vệ môi trường, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm, nhằm tạo ra giá trị lâu dài.

● Công khai việc điều tra các vụ tai nạn và cố ý gây tai nạn, để nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp đối mặt với các vấn đề EHS ở Houpu.

liên hệ chúng tôi

Kể từ khi thành lập, nhà máy của chúng tôi đã phát triển các sản phẩm đẳng cấp thế giới đầu tiên với nguyên tắc chất lượng là trên hết.Sản phẩm của chúng tôi đã đạt được danh tiếng xuất sắc trong ngành và sự tin tưởng có giá trị giữa các khách hàng mới và cũ.

Yêu cầu ngay bây giờ